DUER

Få et uforpligtende tilbud

Vi kan hjælpe med oprydning efter duer samt duesikring i alt fra København og Køge til Roskilde og andre steder på Sjælland.

GODE RÅD OM BEKÆMPELSE AF DUER

EFFEKTIV DUESIKRING

Det er stort set en umulig opgave at udrydde bestanden af duer fuldstændig. Vi tilbyder dog effektiv duesikring som monteres af en professionel og autoriseret skadedyrsbekæmper.

Duesikring kan gøres på flere forskellige måder. Fælles for dem alle er, at de forhindrer duerne i at komme igen til de sikrede områder.

Vi tilbyder nogle af markedets mest kreative og effektive løsninger med duesikring. Om du har et problem med mange eller få duer – så kan vi hjælpe. Ingen opgave er for stor eller for lille.

Vi kommer gerne ud og besigtiger din opgave. Således kan vi give dig et uforpligtende og fast tilbud på duesikring af din ejendom. Vores faste pris betyder at du ikke vil blive overrasket af uventede merudgifter.

RENS OG DESINFEKTION EFTER BEKÆMPELSE AF DUER

Er der allerede foretaget en effektiv bekæmpelse af duer i din ejendom er der højst sandsynligt behov for oprydning efterfølgende.

Vi er eksperter i afrensning samt desinfektion efter duer. Vi udfører ligeledes duesikring af både indgang- og udgangshuller, således at duerne ikke længere kan trænge ind.

Efter bekæmpelse af duer bortskaffes reder, berørte genstande samt eventuel affald i forbindelse med opgaven. Vi bekæmper ligeledes effektiv diverse insekter som er kommet som følge af duereder. Efterfølgende bliver alle berørte områder desinficeret.

Vi er til at træffe på telefonen alle hverdage og vi har ikke ekstra tillæg i weekenden. Vi kan kontaktes på telefon 88 63 86 86 eller på mail info@citytox.com. Vi kører især i områder omkring København, Køge samt Roskilde, men hjælper også gerne til andre steder på Sjælland. Så du skal ikke tøve med at kontakte os hvis du har brug for hjælp til bekæmpelse af duer i din ejendom.

Hvis du får problemer med andre skadedyr er du også velkommen til kontakte os.

MERE INFORMATION OM DUER

Om duer

De duer, som bygger på og i vore bygninger, er efterkommere af almindelige tamduer. De foretrækker at bygge på afsatser højt til vejrs. Duerne kan klare sig med meget lidt redemateriale. Tit er duereden kun en kage af ekskrementer med nogle enkelte strå eller pinde, men de kan også slæbe en del sammen i tidens løb. Duerne begynder deres æglægning tidligt om foråret og kan få en halv snes unger på vingerne i løbet af sommeren.

Gener og skader

Duer kan nogle steder være meget generende; de kan tilsvine bygninger, bænke, rækværker, statuer, cykler, biler, osv., og i forbindelse med fødevarer kan de ikke tolereres. Nogle klager også over støjen fra kurrende duer uden for soveværelsesvinduet. Deres redemateriale kan tilstoppe nedløbsrør. Rederne kan ligeledes være arnesteder for smådyr, som kan invadere huset og genere beboerne.

Duerne kan optræde som smittespredere. Man mener, at de kan medvirke ved spredningen af mere eller mindre farlige sygdomme, men man kender dog kun ret få tilfælde af sådan smitte herhjemme.

Bekendtgørelse om ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, uhygiejniske forhold m.m. omfatter blandt andet gener fra vilde duer. I kapitel 5, paragraf 14, står der således:

”Ingen må ved udlægning af foder eller på anden måde skabe tilhold for fugle eller andre omstrejfende dyr, når dette medfører ulemper for omgivelserne”.

Denne bestemmelse giver kommunalbestyrelsen mulighed for at skride ind, hvis grundejere eller andre overtræder påbuddet.

Forebyggelse af problemer med duer

Duer kan først og fremmest holdes nede i tal ved, at bygningerne gøres mindre indbydende som redesteder. Duer, der ruger i det fri, har nemlig en meget stor ungedødelighed. Derfor gælder det generelt om at hindre duerne i at komme ind på lofter, i ubenyttede rum i pak- og lagerhuse samt saneringsejendomme.

Både i reglement om miljøbeskyttelse, kap. 12, pkt. 4.2, og i ovenfor nævnte bekendtgørelse står der, at kommunalbestyrelsen kan træffe de nødvendige foranstaltninger, såfremt omstrejfende dyr (og det gælder altså også forvildede duer) medfører væsentlige ulemper for omgivelserne. Det vil blandt andet sige, at kommunen kan pålægge husejere at holde loftsrum – og i det hele taget bygningen – i en sådan stand, at duerne ikke kan finde ynglemuligheder.

Anmeldelser

Kunderne er glade og tilfredse – se vores flotte anmeldelser på Trustpilot

GRATIS RÅDGIVNING

Citytox er førende eksperter inden for skadedyrsbekæmpelse!

Skriv eller ring til os og lad os få en snak om, hvordan du bedst kommer dit problem med skadedyr til livs.