Møl

Få et uforpligtende tilbud

Lad os hjælpe med bekæmpelse af møl inden de bliver et større problem. Vi hjælper bl.a. i alt fra København, Roskilde og Køge til andre steder på Sjælland.

GODE RÅD OM BEKÆMPELSE AF MØL

PROFESSIONEL BEKÆMPELSE AF MØL

Der findes mange forskellige typer af møl. Ens for dem alle er at de er beslægtede med sommerfuglen. Ligeledes fælles for dem alle er at deres larver forvolder stor skade på de berørte områder.

De mest almindelige typer af møl i Danmark er:

Er man plaget af møl risikerer man at skulle kassere diverse tekstiler og pelse samt at skulle destruere en masse ellers udmærkede fødevarer. Derfor er det vigtige at få foretaget bekæmpelse af møl inden de breder sig.
Man bør derfor tage kontakt til en autoriseret skadedyrsbekæmper, for at sikre at behandlingen udføres professionelt og efter alle gældende regler for brug af sprøjtemidler.

5 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE OS TIL BEKÆMPELSE AF MØL HOS DIG

Vi er til at træffe på telefonen alle hverdage og der er ikke ekstra tillæg i weekenden. Vi kan kontaktes på telefon 88 63 86 86 eller på mail info@citytox.com. Vi kører især i områder omkring København, Køge samt Roskilde, men hjælper også gerne til andre steder på Sjælland. Så du skal ikke tøve med at kontakte os hvis du har brug for hjælp til bekæmpelse af kakerlakker hos dig.

Møl

MERE INFORMATION OM FORSKELLIGE MØL

Et angreb af tekstilmøl afsløres i mange tilfælde ved, at man ser de voksne møl flyve rundt i beboelsen, mens larverne derimod lever mere skjult på mørke og uforstyrrede steder. Dette er f.eks. i uldtøj og pelsværk, der ikke bruges så tit, i møbelbetræk og i uldtæpper, under reoler, skabe og sofaer.

I Danmark findes to arter af møl i tekstiler; klædemøl og pelsmøl.

Klædemøl hører ikke til de oprindeligt danske dyr. Det stammer fra varme egne, og kunne først trives i vores boliger da kakkelovnene for alvor slog igennem i slutningen af 1700-tallet. Pelsmøllet er derimod en gammel dansk art, og det findes også på naturlige levesteder som f.eks. i fuglereder.

Møl kan lægge mellem 100 og 150 æg i deres levetid. Æggene er ganske små, hvidlige og svære at få øje på, da de ofte lægges i folderne i stof og mellem hårene i tæpper, pelsværk og lignende. Når folk mener at have set mølæg, er det næsten altid larvernes ekskrementer, de har set. Disse er også afrundede og meget lettere at få øje på. Mølæg ligger ganske løst og er meget skrøbelige. Derfor vil mange af dem blive ødelagt ved almindelig rengøring, hvor tingene bankes, børstes eller støvsuges.

Afhængig af temperaturen kommer larverne ud af æggene efter 4-8 dage. Er temperaturen omkring 0°C eller lavere, dør de i løbet af tre uger uden at klække.

Den korteste tid, larven kan nå at blive fuldvoksen på, er 6-7 uger. Det forudsætter dog, at den holdes på en næringsrig kost og ved en temperatur på ca. 25°C. I praksis kan man regne med mindst 8-10 uger om sommeren og adskillige måneder om vinteren i uopvarmede rum.

Både klædemøllets og pelsmøllets larver omgiver sig med klæbrige, tynde tråde, som de selv spinder. Til spindet klæbes afgnavede partikler fra føden og dyrets egne ekskrementer.
Mens klædemøllets larve bliver og forpupper sig i sit spind, hvor den er opvokset, vandrer pelsmøllarven ofte, når den er udvokset, op ad væggene og forpupper sig i revner mellem væg og loft, under lister og lignende steder.

Larverne findes ofte i hvedemel, men de æder alle andre melsorter og mølleriprodukter. De kan også leve af korn, frø, tørrede frugter, mandler, pasta og lignende fødevarer.

Det voksne møl kan med sin snabel optage flydende føde. Det er lyssky og sidder om dagen stille på mørke steder. Ved daggry og i tusmørke kan man opleve møllene flyve omkring for at finde en mage eller et egnet sted til æglægning. Parringen finder sted kort efter, at møllet er udklækket, og få timer senere begynder hunnen at lægge æg. De lægges løst i mel eller andre egnede madvarer.

Et hunmøl lægger i gennemsnit 200 æg. Efter 4-14 dages forløb udklækkes larverne, der straks begynder at æde og spinde en klæbrig tråd. Larvens ekskrementer og de fødevarer, som larven lever af, klistres efterhånden fast i spindet. Mel, klid, gryn og lignende bliver på grund af spinderiet klumpede og får en gråbrun farve samt en ubehagelig lugt.

Når larven er udvokset, kravler den op til overfladen af det materiale, den har levet i. Herefter vil den opsøge et beskyttet sted i en revne, sprække eller i emballagen hvor den forpupper sig.

Puppetiden varer 17-20 dage. Ved 18°C varer hele udviklingen 3 måneder, ved 28°C kun 41 dage. I uopvarmede rum ligger larverne i dvale om vinteren i et tæt spind.

Tofarvet frømøl stammer oprindeligt fra Europa, men er nu udbredt over hele kloden. Det voksne møl er knap en centimeter langt. Forvingerne har en iøjnefaldende farvetegning, idet deres forreste tredjedel er lysegrå, mens den øvrige del af dem er glinsende kobberrød. Larven er gulhvid med mørkebrunt hoved og er 12-13 mm lang, når den er fuldt udviklet.

Det tofarvede frømøl er især et alvorligt lagerskadedyr i de varmere dele af kloden. Det angriber fortrinsvis tørret frugt, nødder og mandler, men undertiden også korn og kornprodukter. Larverne kan desuden optræde som det, man populært kalder “orm” i chokolade.

Efter parringen begynder hunmøllet at lægge æg, og hun kan i løbet af de følgende 14 dage lægge op mod 400 æg. Æggene anbringes normalt direkte på eller i fødevarerne. De kan dog også lægges ved sprækker i emballagen. Udviklingstiden fra æg til voksen afhænger af føden og af temperaturen. Under gunstige omstændigheder (ved 30°C) varer udviklingen kun 25 dage, så der kan komme mange generationer i løbet af et år. På lagre er der dog normalt kun 1-2 generationer om året, fordi udviklingstiden i uopvarmede rum forlænges væsentligt.

Under væksten skifter larverne hud 4-7 gange. Når de er fuldvoksne vil de normalt forlade det, de har levet i, og opsøge beskyttede steder, hvor de kan forpuppe sig. De forpupningsmodne larver kravler ofte op ad væggene og eventuelt hen ad loftet. De gemmer sig i hulrum og sprækker ved loftslister og lignende steder, og det er her forpupningen sker. Puppen, som er ca. 7 mm lang, er helt indspundet i en ret tyk, hvid silkekokon. Det er ikke så tit man ser møllene, for de flyver mest i tusmørke, men de tiltrækkes som så mange andre insekter af lys.

Larverne gør skade på fødevarer ved at gnave i dem og ved at tilsmudse dem med ekskrementer. Udover dette er det hvidlige spind, som de dækker fødevarerne med, også med til at forringe varens værdi.

Anmeldelser

Kunderne er glade og tilfredse – se vores flotte anmeldelser på Trustpilot

GRATIS RÅDGIVNING

Citytox er førende eksperter inden for skadedyrsbekæmpelse!

Skriv eller ring til os og lad os få en snak om, hvordan du bedst kommer dit problem med skadedyr til livs.