Hvepse

Få et uforpligtende tilbud

Citytox udfører effektiv og autoriseret bekæmpelse af hvepse, bier og gedehamse.

GODE RÅD OM BEKÆMPELSE AF HVEPSE

ER DU PLAGET AF HVEPSE?

Citytox udfører effektiv og autoriseret bekæmpelse af hvepse, bier og gedehams.

Der bør tages kontakt til en autoriseret skadedyrsbekæmper. Kun på den måde er du sikker på at bekæmpelsesmidlerne bliver brugt efter gældende regler på området.

Kræv at se et gyldigt sprøjtecertifikat!

5 GODE GRUNDE TIL AT VÆLGE OS SOM SKADEDYRSBEKÆMPER

OM HVEPSE

Der findes 7 arter af gedehamse i Danmark. De mest almindelige er Almindelig Gedehamse også kaldet hvepse og Skovgedehams. Hvepse er sociale dyr ligesom myrer og bier, da de passer deres afkom og bor sammen. De bygger deres bo af papir, som de fremstiller af afgnavet træ. Når hvepsen afgnaver træet med kindbakkerne blandes det med hvepsens spyt og således fremstiller hvepsen papirmassen til hvepseboet. Boet er omtrent kuglerundt med indflyvningshul forneden og består af flere koncentriske skaller.

Det er den overlevende dronning, der alene begynder byggeriet om foråret. Hun står også for opfodringen af de første larver, men overlader gradvis arbejdet til arbejderhvepsene efterhånden som antallet stiger.
Hvepse lever af mange forskellige ting; syltetøj, råddent kød, andre dyr og nektar. Sommeren igennem, hvor de skal fodre deres larver, er de hovedsageligt rovdyr, mens de i sensommeren kan slå sig på søde sager som blommer og syltetøj. Det er på den årstid, de kan være generende ved det udendørs kaffebord. 

Hvepse må ikke forveksles med honningbier, der aldrig ses i den rolle. Hvepse, med undtagelse af dronningen, lever kun i det år de er født.

I sensommeren udklækkes unge dronninger, der parrer sig før de finder et skjulested, hvor de går i dvale og overvintrer til næste forår. De øvrige hvepse i boet går til grunde. I den periode kan de være aggressive.

Hvepse kan stikke som forsvar. Stikkebrodden er glat, så hvepsen kan trække den ud efter stikket. Hvepsen kan derfor, i modsætning til honningbien, overleve efter at have stukket. Hvepsens stik anses normalt for at være mere smertefuldt end biens.

Hvepsen anses oftest som et skadedyr, da mennesket bliver generet af dem i deres søgen efter mad eller bolig. Hvepsen er dog en effektiv jæger og holder bestanden af andre skadedyr kraftigt nede, eksempelvis kållarver.

Anmeldelser

Kunderne er glade og tilfredse – se vores flotte anmeldelser på Trustpilot

GRATIS RÅDGIVNING

Citytox er førende eksperter inden for skadedyrsbekæmpelse!

Skriv eller ring til os og lad os få en snak om, hvordan du bedst kommer dit problem med skadedyr til livs.